Tvarkaraščių programa - pagalba internete
EduPage - Pagalba Internete

Labiausiai lankomos temos:

aSc Tvarkaraščiai - Bendra informacija - Programos atsisiuntimas ir diegimas
Jūs galite atsisiųsti naujausią programos versiją iš šio tinklapio: 1. Atsiverskite http://www.aScTimeTables.com puslapį ir išsirinkite Lietuvą. 2. Paspauskite "Atsisiųsti": {Picture...

aSc Tvarkaraščiai - Duomenų įvedimas - dienos ir savaitės - Kaip galima nurodyti, kad tvarkaraštyje būtų skirtingos savaitės?
Jei mokymo įstaigos tvarkaraštis yra skirtingas lyginėmis ir nelyginėmis savaitėmis (kartais vadinama Savaitė A, Savaitė B), tai nurodyti galima taip: Tuomet kiekvienai pa...

Tvarkaraščiai internete - Pagrindinės funkcijos - Tvarkaraščiai internete
Tvarkaraščiai internete Paskirtis Tvarkaraščiai internete - papildoma tvarkaraščių programos funkcija. Ji padės Jums jį paskelbti, mokytojams - planuoti d...

aSc Tvarkaraščiai - Duomenų įvedimas - pamokų tinklelis - Bendra informacija apie pamokų tinklelį
Pamokų tinklelis parodo visas tvarkaraščio pamokas viename lange. Jame taip pat galima įrašyti bei redaguoti pamokų informaciją: Taip pat žiūrėkite: linkt610 ...

aSc Tvarkaraščiai - Tvarkaraščio išbandymas (duomenų tikrinimas) - Ką daryti, jeigu patikrinimo algoritmas pranešė, kad yra problemų?
Taip pat žiūrėkite: linkt128 Kuomet patikrinimo algoritmas praneša, kad yra problemų ir viso tvarkaraščio sukurti negalima, jis taip pat parodys tas klases/pamokas/mokytojus, su kuriais buvo problem...

aSc Tvarkaraščiai - Duomenų importas - Duomenų importas į programą iš kompiuterio atminties
Į programą galima importuoti duomenis iš įvairiausių kitų programą, pasinaudojant kompiuterio laikinąja atmintimi (clipboard). Šiame pavyzdyje parodyta, kaip perkelti duomenis iš MS Excel, bet...

aSc Tvarkaraščiai - Duomenų įvedimas - pamokos - Pamokų įrašymas ir redagavimas
Pamoka - pagrindinis tvarkaraščių programos elementas. Įrašyti naują pamoką ar redaguoti esančią galima šiame lange, kuris atsivers pasirinkus "Aprašymai, Klasės, Pam...

aSc Tvarkaraščiai - Apribojimai disciplinoms (dalykams) - Pamokų paskirstymas per savaitę
Programa pati stengsis sudėti pamokas į tvarkaraštį taip, kad disciplinos klasei būtų paskirstytos tolygiai per savaitę. Ji vadovausis tokiomis taisyklėmis: 1. Jei tik įmanoma, stengsis s...

aSc Pavadavimai - Bendra informacija - Pavadavimų programa - kokia jos paskirtis?
Jei norėtumėte įsigyti Tvarkaraščių sudarymo programą 'aSc Tvarkaraščiai' bei Pavadavimų programą 'aSc Pavadavimai', kreipkitės į "UAB Tarptautin...

aSc Tvarkaraščiai - Tvarkaraščio sudarymas - Programa baigė automatišką tvarkaraščio sudarymą ir pranešė, kad kai kurie apribojimai buvo sušvelninti. Ką tai reiškia?
Jeigu programai buvo leista sušvelninti apribojimus, gali būti, kad baigusi darbą ji parodys tokį pranešimą: Ką tai reiškia? Tik tiek, kad programos algoritmui pavyko s...

Tvarkaraščiai internete - Kita - Tvarkaraščių internete versija išmaniajam telefonui
aSc Tvarkaraščiai Internete taip pat turi versiją, pritaikytą išmaniesiems telefonams - pagrindinėmis modulio funkcijomis galima naudotis, prisijungus prie "Tvarkaraščių Internete". Norė...

Tvarkaraščiai internete - Kita - Kaip įkelti tvarkaraštį į Kalendoriaus programą (Google calendar, Outlook, iPhone...)
Su "Tvarkaraščių Internete" programa Jūs galite įkelti įvykius iš savo mokyklos dienos plano į savo kalendoriaus programą. Šią funkciją rasite, ...

aSc Tvarkaraščiai - Pirmieji žingsniai - Disciplinos (dalykai)
Šiame lange įrašomos disciplinos: Paspauskite mygtuką "Nauja…", jei norite sukurti naują discipliną. Jei norite pataisyti jau įrašytą discipliną, išsirinkite ...

aSc Tvarkaraščiai - Tikrinimas - Tvarkaraščio tikrinimas
Programa aSc Tvarkaraščiai leidžia patikrinti jau sudarytą tvarkaraštį. Tai įgalina greitai patikrinti, ar buvo atsižvelgta į visus užduotus kriterijus ir apribojimus. Tikrinimo algoritmo darbo metu ...

aSc Tvarkaraščiai - Bendra informacija - Kaip nustatyti kompiuterio Regiono ir Kalbos nuostatas
Tai reikalinga, norint kad programa teisingai rodytų lietuviškas raides. Nustačius kompiuterio Windows Lietuvos regioną, kompiuterį gali reikėti perkrauti. Pasirinkite "Start, Control panel...

aSc Tvarkaraščiai - Pirmieji žingsniai - Mokytojai
Duomenų apie mokytojus įvedimui naudokite mygtukus "Nauja…", "Redaguoti…" bei "Pašalinti" . Mygtuku "Laisvas laikas…" galima įrašyti, ...

aSc Tvarkaraščiai - Eksportavimas / Publikavimas - Eksportavimas į XML
Ši tema (straipsnis) skirta mokyklos informacinių technologijų darbuotojams ir reikalauja programavimo žinių. Čia aprašytas paprastesnis būdas, kaip eksportuoti duomenis iš programos "aSc Tva...

aSc Tvarkaraščiai - Duomenų importas - Importas iš XML
Ši tema (straipsnis) skirta mokyklos informacinių technologijų darbuotojams ir reikalauja bazinių programavimo žinių. Paprastesnis būdas, kaip importuoti duomenis į programą "aSc Tvarkaraščia...

aSc Tvarkaraščiai - Bendra informacija - Kaip užregistruoti programą?
Programos demonstracinę versiją Jūs galite atsisiųsti iš šių tinklapių: www.ibn.lt arba www.asctimetables.com....

aSc Tvarkaraščiai - Apribojimai disciplinoms (dalykams) - Vieno dalyko pamokų paskirstymo per savaitę modifikavimas
Pasinaudojant pamokų tarpusavio sąryšiais, galima tiksliai nurodyti, kiek dienų per savaitę ir kiek kartų per dieną to dalyko (disciplinos) pamokos turi būti. linkt166 Nors šis būdas leidžia piln...