TimeTables - Online Help

The most visited topics:

aSc Седмично разписание - General - Download & Installation
You can always download the latest version of aSc TimeTables from our web page: 1. Open http://www.aScTimeTables.com and choose your country. 2. C...

aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - дни/седмици - Как мога да определя седмиците?
Ако училището има различни разписания на четни и нечетни седмици (понякога наричани седмица А и седмица Б), може да обозначите, че имате две или повече седмици: След това з...

aSc TimeTables Online - Main topics - aSc TimeTables Online - Features
aSc Timetables Online - Features Main purpose Timetables online is web-based extension of the timetabling application. It offers several features that wil...

aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - Таблица с часовете - Преглед на таблицата с часовете
Таблицата с часовете показва всички часове в училището на един екран. Може да добавяте или променяте часовете и оттук: Моля, прочетете и тук: linkt610 linkt4...

aSc Седмично разписание - Тестване на графика (седмичното разписание) - Тестването показва, че има някакъв проблем. Какво следва?
Вижте също: linkt128 Когато тестването се провали, ще се докладва частта, която не е било възможно да се генерира и ще се предложат няколко опции, които ще ви помогнат да намерите и решите пробле...

aSc Седмично разписание - Въвеждане - Въвеждане от клипборда/ междунния буфер
„Въведи от клипборда“ е полезен инструмент, който можете да използвате за въвеждане на вашите данни от почти всяка друга програма. Тези стъпки ще опишат как да се прехвърлят данни от MS Exce...

aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - учебни часове - Добавяне и корекция на учебен час
Учебният час е най-важният елемент за генериране. Часовете могат да се създават от диалогов прозорец Норматив на учителя или от Класове/Часове. И в двата случая се появя...

aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети - Разпределяне на учебен предмет през седмицата
По подразбиране програмата се опитва да разпредели учебния предмет в разписанието на класа равномерно през седмицата. Правилата по подразбиране са: 1. Ако е възможно, програмата ще постави...

aSc Substitutions - General - What is aSc Substitution software good for?
aSc Substitutions module is a perfect companion to aSc TimeTables: Once you create your schedule in aSc Timetables, you can take the resulting timetable and use it...

aSc Седмично разписание - Генериране на разписание - Генерирането е приключило и програмата ви казва, че трябва да освободи няколко ограничения.
В случай, че сте разрешили освобождаване на ограничения преди генерирането, е възможно да видите диалогова кутия в края на генерирането: Какво означава това? Означава, ...

aSc TimeTables Online - Other - Mobile version of Online Timetables
aSc Timetables Online include also mobile phone optimized version, which you can use to access common functions of Timetables Online. To open mobile version of Timetables Online, click on "Mobile...

aSc TimeTables Online - Other - Add timetable to your calendar application (Google calendar, Outlook, iPhone calendar...)
With Timetables Online you can add events from your school's daily plan to your calendar application. You can find this function after you login as teacher in "Set...

aSc Седмично разписание - Първи стъпки - Учебни предмети
В тази стъпка въвеждате предметите, които ще се преподават през учебната година. Може да създадете съвсем нов учебен предмет или да редактирате съществуващ предмет. Това са...

aSc Седмично разписание - Верификация - Проверка - Проверка на разписанието
Програмата aScTimeTables позволява да проверите създаденото разписание. Можете да стартирате верификация от менюто – Основен/ Проверка (или чрез натискане на "Интервал" (Space)...

aSc Седмично разписание - General - How to set Regional and Language options
Please go to Start, Control panel, Regional and Language options and set the Regional options and the Advanced (only Windows XP) into your language. Windows 10: Windows ...

aSc Седмично разписание - Първи стъпки - Учители
Тук може да използвате бутони Нов, Редактирай и Премахни, за да добавяте, редактирате и премахвате учители. Може да използвате бутон Условия, за д...

aSc Седмично разписание - Прехвърляне/ Публикуване - Прехвърляне в XML
Тази тема е за компютърните специалисти от вашето училище. Тя изисква основни умения за програмирене. Моля, вижте тази тема за по-лесен/ достъпен начин за прехвърляне на данни от aSc разписание...

aSc Седмично разписание - Въвеждане - Въвеждане от XML
Тази тема е за ИТ персонала във вашето училище. Тя изисква основни умения по програмиране. Моля, прегредайте тази тема за по-лесен начин за внасяне на данни в aSc Разписание: linkt351 ...

aSc Седмично разписание - General - How to register the software?
The demo version that you can download at www.asctimetables.com is fully functional and you can create your school's timetable with it. Once you see that t...

aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети - Промяна на разпределението на картите по подразбиране на седмица по един предмет
Като използвате връзки в картите, казвате на софуера точно колко дни и колко пъти на ден той може да поставя всеки учебен предмет. linkt166 Въпреки, че гореописаното дава пълен контрол върху това...