Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

Najczęściej odwiedzane artykuły:

aSc Plan Lekcji - Wstęp - Pobieranie nowszych wersji i instalacja
Możesz pobrać najnowszą wersję programu aSc Plan Lekcji z strony internetowej. Przejdź na stronę internetową: ...

aSc Plan Lekcji - Wprowadzanie danych - Dni/Tygodnie/Cykle - Jak mogę zdefiniować tygodnie? (dostępne w wersji 2009)
Jeśli Twoja szkoła ma różne plany lekcji dla parzystych/nieparzystych tygodni (czasmi zwanymi tygodniami A i B) program umożliwia w łatwy sposób zdefiniować 2 lub więcej tygodnie: {Picture 1887 NOR...

aSc Plan Lekcji Online - Wstęp - aSc Plan Lekcji Online - Funkcje
aSc Plan Lekcji Online - Funkcje Główne PlanLekcji Online jest sieciowym rozszerzeniem aplikacji do tworzenia planów lekcji. Oferuje wiele funkcji dzielen...

aSc Plan Lekcji - Wprowadzanie danych - widok lekcji/przedmiotów - Widok tabeli lekcji/przedmiotów
Widok tabeli lekcji/przedmiotów daje możliwość przyjrzenia się układowi wszystkich lekcji w Twojej szkole. Można dzięki temu na jednym ekranie sprawdzić, które lekcje są prowadzone dla poszczególnych ...

aSc Plan Lekcji - Testowanie poprawności planu lekcji. - Podczas testowania program wykrył błędy. Co dalej?
Przyczytaj także: linkt128 PODCZAS TESTU PROGRAM SYGNALIZUJE, ŻE WE WPROWADZONYCH DANYCH JEST BŁĄD. CO DALEJ ...? Jeśli test nie zakończy się pomyślnie, program sygnalizuje nam, czego ...

aSc Plan Lekcji - Importowanie danych - Importowanie ze schowka.
Importowanie danych ze schowka jest bardzo przydatnym narzędziem, które pozwala nam importować dane z dowolnego programu. Opiszemy tutaj krok po kroku, jak zaimportować dane z programu Microsoft Excel...

aSc Plan Lekcji - Wprowadzanie danych - Lekcje - Dodawanie i edytowanie lekcji
Lekcja jest najważniejszą jednostką jeśli chodzi o generowanie planu. Lekcje mogą być tworzone w okienku Nauczyciele, Przedmioty, Oddziały (Klasy) i Sale szkolne po kliknię...

aSc Plan Lekcji - Warunki - Przedmioty - Rozmieszczenie godzin przedmiotu w tygodniu
Standardowo program stara się rozmieścić przedmioty w klasach równomiernie w tygodniu. Oznacza to, że: - jeżeli to możliwe, program umieści lekcje z danego przedmiotu w różnych dniach - jeżeli ...

aSc Zastępstwa - Podstawy - Co mogę osiągnąć dzięki aSc Zastępstwa?
aSc Zastępstwa jest modułem, który jest świetnym połączeniem z programem Plan Lekcji: Po utworzeniu planu lekcji możemy go wielokrotnie używać do układania zastępstw oraz...

aSc Plan Lekcji - Generowanie Planu Lekcji - Generowanie planu lekcji zakończyło się pomyślnie, ale program wskazuje, że pewne warunki zostały złagodzone. RYSUNEK
W sytuacji, gdy pozwalamy programowi rozluźnić pewne ograniczenia możliwe jest, że po ukończeniu generowania planu lekcji zobaczymy okienko dialogowe informujące nas o tym, iż pewne ograniczenia zosta...

aSc Plan Lekcji - Pierwsze kroki - Przedmioty
W kroku tym wpisuje się przedmioty, które będą nauczane w wyznaczonym roku szkolnym: Możemy utworzyć zupełnie nowy przedmiot lub edytować istniejący: {Picture 2765 NORES...

aSc Plan Lekcji Online - Inne - Wersja mobilna Planu Lekcji Online
aSc Plan Lekcji Online zawiera również optymalną wersję mobilną, umożliwiającą skorzystanie z funkcji Planu Lekcji Online na telefonie komórkowym. By skorzystać z wersji mobilnej, przejdź do Nawigacja...

aSc Plan Lekcji - Kontrola, sprawdzanie planu - Kontrola planu
Program Plan Lekcji pozwala na weryfikowanie gotowego rozkładu zajęć. Aby uruchomić mechanizm kontroli planu, należy wybrać z menu Plan lekcji/Kontrola (lub nacisnąć spację). Kontrola wykazuje niespeł...

aSc Plan Lekcji - Pierwsze kroki - Nauczyciele
Do wprowadzania danych o nauczycielach służą standardowe przyciski Nowy, Edytuj, Usuń oraz Czas wolny służący do określania okresów, w których nau...

aSc Plan Lekcji - Importowanie danych - Import z XML
Zagadnienie niniejsze opisane jest dla potrzeb informatyka szkolnego. Wykonanie opisanych czynności wymaga podstawowej znajomości zagadnień związanych z programowaniem. Zapoznaj się z tym tematem, a...

aSc Plan Lekcji - Eksportowanie / Publikowanie - Eksport do XML
Zagadnienie niniejsze opisane jest dla potrzeb informatyka szkolnego. Wykonanie opisanych czynności wymaga podstawowej znajomości zagadnień związanych z programowaniem. Zapoznaj się z tym tematem, a...

aSc Plan Lekcji - Wzory wydruków - Wzory wydruków
Program Plan Lekcji umożliwia pełną konfigurację wyglądu wydruku planu lekcji. {Picture 339 NORESIZE...

aSc Plan Lekcji - Warunki - Przedmioty - Modyfikacja standardowego rozstawiania karteczek w tygodniu dla jednego przedmiotu.
Używając powiązań pomiędzy karteczkami możesz zdefiniować dokładnie w oprogramowaniu, w ilu dniach i ile razy na dzień można umieścić każdy przedmiot. linkt166 Jednakże pomimo iż powyższe ustawie...

aSc Plan Lekcji - Generowanie Planu Lekcji - Co oznaczają dane wyświetlane podczas generowania planu?
Podczas generowania planu lekcji wyświetlane jest okno dialogowe, które pokazuje nam proces generowania: 1. wskaźnik postępu wskazuje ilość karteczek umieszczonych na p...

aSc Plan Lekcji - Co nowego? - Co nowego w wersji 2012?
Co nowego w Planie Lekcji 2012 Szybsze przypisywanie sal szkolnych. Operacja była ta możliwa wcześniej, ale teraz można przypisać sale do konkretnych przedmiotów i nauczycieli: l...