Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

Najczęściej odwiedzane artykuły:

aSc Plan Lekcji - Wstęp - Pobieranie nowszych wersji i instalacja
Możesz pobrać najnowszą wersję programu aSc Plan Lekcji z strony internetowej. Przejdź na stronę internetową: ...

aSc Plan Lekcji - Wprowadzanie danych - Dni/Tygodnie/Cykle - Jak mogę zdefiniować tygodnie? (dostępne w wersji 2009)
Jeśli Twoja szkoła ma różne plany lekcji dla parzystych/nieparzystych tygodni (czasmi zwanymi tygodniami A i B) program umożliwia w łatwy sposób zdefiniować 2 lub więcej tygodnie: {Picture 1887 NOR...

aSc Plan Lekcji Online - Wstęp - aSc Plan Lekcji Online - Funkcje
aSc Plan Lekcji Online - Funkcje Główne PlanLekcji Online jest sieciowym rozszerzeniem aplikacji do tworzenia planów lekcji. Oferuje wiele funkcji dzielen...

aSc Plan Lekcji - Wprowadzanie danych - widok lekcji/przedmiotów - Widok tabeli lekcji/przedmiotów
Widok tabeli lekcji/przedmiotów daje możliwość przyjrzenia się układowi wszystkich lekcji w Twojej szkole. Można dzięki temu na jednym ekranie sprawdzić, które lekcje są prowadzone dla poszczególnych ...

aSc Plan Lekcji - Testowanie poprawności planu lekcji. - Podczas testowania program wykrył błędy. Co dalej?
Przyczytaj także: linkt128 PODCZAS TESTU PROGRAM SYGNALIZUJE, ŻE WE WPROWADZONYCH DANYCH JEST BŁĄD. CO DALEJ ...? Jeśli test nie zakończy się pomyślnie, program sygnalizuje nam, czego ...

aSc Plan Lekcji - Importowanie danych - Importowanie ze schowka.
Importowanie danych ze schowka jest bardzo przydatnym narzędziem, które pozwala nam importować dane z dowolnego programu. Opiszemy tutaj krok po kroku, jak zaimportować dane z programu Microsoft Excel...

aSc Plan Lekcji - Wprowadzanie danych - Lekcje - Dodawanie i edytowanie lekcji
Lekcja jest najważniejszą jednostką jeśli chodzi o generowanie planu. Lekcje mogą być tworzone w okienku Nauczyciele, Przedmioty, Oddziały (Klasy) i Sale szkolne po kliknię...

aSc Plan Lekcji - Warunki - Przedmioty - Rozmieszczenie godzin przedmiotu w tygodniu
Standardowo program stara się rozmieścić przedmioty w klasach równomiernie w tygodniu. Oznacza to, że: - jeżeli to możliwe, program umieści lekcje z danego przedmiotu w różnych dniach - jeżeli ...

aSc Zastępstwa - Podstawy - Co mogę osiągnąć dzięki aSc Zastępstwa?
aSc Zastępstwa jest modułem, który jest świetnym połączeniem z programem Plan Lekcji: Po utworzeniu planu lekcji możemy go wielokrotnie używać do układania zastępstw oraz...

aSc Plan Lekcji - Generowanie Planu Lekcji - Generowanie planu lekcji zakończyło się pomyślnie, ale program wskazuje, że pewne warunki zostały złagodzone. RYSUNEK
W sytuacji, gdy pozwalamy programowi rozluźnić pewne ograniczenia możliwe jest, że po ukończeniu generowania planu lekcji zobaczymy okienko dialogowe informujące nas o tym, iż pewne ograniczenia zosta...

aSc Plan Lekcji Online - Inne - Wersja mobilna Planu Lekcji Online
aSc Plan Lekcji Online zawiera również optymalną wersję mobilną, umożliwiającą skorzystanie z funkcji Planu Lekcji Online na telefonie komórkowym. By skorzystać z wersji mobilnej, przejdź do Nawigacja...

aSc Plan Lekcji Online - Inne - =Add timetable to your calendar application (Google calendar, Outlook, iPhone calendar...)
With Timetables Online you can add events from your school's daily plan to your calendar application. You can find this function after you login as teacher into the Das...

aSc Plan Lekcji - Pierwsze kroki - Przedmioty
W kroku tym wpisuje się przedmioty, które będą nauczane w wyznaczonym roku szkolnym: Możemy utworzyć zupełnie nowy przedmiot lub edytować istniejący: {Picture 2765 NORES...

aSc Plan Lekcji - Kontrola, sprawdzanie planu - Kontrola planu
Program Plan Lekcji pozwala na weryfikowanie gotowego rozkładu zajęć. Aby uruchomić mechanizm kontroli planu, należy wybrać z menu Plan lekcji/Kontrola (lub nacisnąć spację). Kontrola wykazuje niespeł...

aSc Plan Lekcji - Wstęp - Jak ustawić opcje regionalne i językowe
Proszę włączyć menu Start -> Panel sterowania -> Opcje regionalne i językowe i ustawić opcje regionalne a następnie Zaawansowane (tylko w Windows XP) i ustawić język. W...

aSc Plan Lekcji - Pierwsze kroki - Nauczyciele
Do wprowadzania danych o nauczycielach służą standardowe przyciski Nowy, Edytuj, Usuń oraz Czas wolny służący do określania okresów, w których nau...

aSc Plan Lekcji - Eksportowanie / Publikowanie - Eksport do XML
Zagadnienie niniejsze opisane jest dla potrzeb informatyka szkolnego. Wykonanie opisanych czynności wymaga podstawowej znajomości zagadnień związanych z programowaniem. Zapoznaj się z tym tematem, a...

aSc Plan Lekcji - Importowanie danych - Import z XML
Zagadnienie niniejsze opisane jest dla potrzeb informatyka szkolnego. Wykonanie opisanych czynności wymaga podstawowej znajomości zagadnień związanych z programowaniem. Zapoznaj się z tym tematem, a...

aSc Plan Lekcji - Wstęp - Jak zarejestrować program?
Aby zarejestrować i aktywować program Plan lekcji, należy dokładnie przepisać w odpowiednie rubryki nazwę rejestracyjną oraz kod rejestracyjny z maila, który otrzymają Państwo od wydawnictwa LI...

aSc Plan Lekcji - Warunki - Przedmioty - Modyfikacja standardowego rozstawiania karteczek w tygodniu dla jednego przedmiotu.
Używając powiązań pomiędzy karteczkami możesz zdefiniować dokładnie w oprogramowaniu, w ilu dniach i ile razy na dzień można umieścić każdy przedmiot. linkt166 Jednakże pomimo iż powyższe ustawie...