Rozvrhy - Online návody
EduPage - Online Help
Video Help

Najnavštevovanejšie články:

aSc Rozvrhy - Všeobecné informácie - Download & Inštalácia
Najnovšiu verziu aSc Rozvrhov si vždy môžete stiahnuť priamo z našej stránky. 1. Otvoríte http://www.asctimetables.com a vyberiete si jazyk...

aSc Rozvrhy - Dni/Týždne - Ako nastaviť počet týždňov?
Ak má Vaša škola rôzne rozvrhy na párny a nepárny týždeň, možete v nastaveniach školy povedať, že chcete robiť rozvrh pre dva alebo viac týždňov: Následne pre každú hodin...

aSc TimeTables Online - Main topics - aSc TimeTables Online - Features
aSc Timetables Online - Features Main purpose Timetables online is web-based extension of the timetabling application. It offers several features that wil...

aSc Rozvrhy - Osnova hodín - Čo je to osnova hodín?
Osnova hodín vám na jednej obrazovke ukáže všetky hodiny na vašej škole. Môžete tiež z tohto miesta pridávať a upravovať hodiny: V Rozvrhoch Online si zobrazíte os...

aSc Rozvrhy - Testovanie rozvrhu - Test oznámi nejaký problém. Čo ďalej?
Pozrite prosím aj túto stránku: linkt128 Ak je test neúspešný, zahlási ktorú položku (trieda/učiteľ/predmet/učebňa) nebolo možné vygenerovať. To znamená, že nebolo možné vygenerovať taký rozvrh ...

aSc Rozvrhy - Import - Import zo schránky (clipboard)
Import z clipboardu je užitočný nástroj na import vašich dát takmer zo všetkých iných programov. V týchto krokoch nájdete popis, ako preniesť dáta do MS Excelu, ale rovnaký postup je možné použiť a...

aSc Rozvrhy - Hodiny - Pridávanie a editovanie hodín
Hodina je najdôležitejšou položkou pre generovanie. Hodiny je možné vytvoriť buď cez menu Učiteľ/Úväzok alebo cez menu Trieda/Hodiny. V oboch prípadoch sa zobrazí nasled...

aSc Rozvrhy - Podmienky - Predmety - Rovnomerné rozloženie predmetu počas týždňa
Program implicitne skúša rovnomerne rozložiť predmet v rozvrhu danej triedy počas týždňa. To znamená nasledovné: - Ak je to možné, program umiestni hodiny toho predmetu do rôznych dní. - Ak počet...

aSc Suplovanie - Všeobecne - Na čo slúži software aSc Suplovanie?
Program aSc Suplovanie je výborným spoločníkom k aSc Rozvrhom: Keď si vytvoríte rozvrh v aSc Rozvrhoch, potom môžete použiť finálny rozvrh aj na zvládanie každode...

aSc Rozvrhy - Generovanie rozvrhu - Generovanie sa skončilo a program mi hlási poľavenie z niektorých podmienok.
V prípade, že ste pred generovaním dovolili poľavenie z podmienok, je možné, že na konci generovania uvidíte takéto dialógové okno: Čo to znamená? Jednoducho to znamená...

aSc TimeTables Online - Iné - Mobile version of Online Timetables
aSc Timetables Online include also mobile phone optimized version, which you can use to access common functions of Timetables Online. To open mobile version of Timetables Online, click on "Mobile...

aSc TimeTables Online - Iné - Add timetable to your calendar application (Google calendar, Outlook, iPhone calendar...)
With Timetables Online you can add events from your school's daily plan to your calendar application. You can find this function after you login as teacher in "Edu...

aSc Rozvrhy - Prvé kroky - Predmety
V tomto kroku zadáte predmety, ktoré sa budú vyučovať v tomto školskom roku: Je možné vytvoriť úplne nový predmet alebo upraviť už existujúci: ...

aSc Rozvrhy - Kontrola - Kontrola rozvrhu
Program aSc Rozvrhy vám umožňuje skontrolovať vytvorený rozvrh. Kontrolu môžete spustiť cez menu Rozvrh/Kontrola. Zobrazí vám porušené alebo poľavené podmienky vo vašom aktuálnom rozvrhu. {Picture ...

aSc Rozvrhy - Všeobecné informácie - Ako nastaviť Regionálne a jazykové nastavenia
Windows 10: Windows 8: Windows 7: Windows Vista: Windows XP: {Picture 1705 NORES...

aSc Rozvrhy - Prvé kroky - Učitelia
Tu môžete použiť tlačítka Nový..., Editovať...,a Zmazať na pridanie nového učiteľa, editovanie alebo zmazanie učiteľov. Pomocou tlačítka Voľno... je možné zadať bloky, kedy v...

aSc Rozvrhy - Export/Publikovanie - Export to XML
This topic is for IT personnel of your school. It requires basic software programming skills. Please see this topic for simpler way of exporting data from aSc Timetables: linkt420 See also: ...

aSc Rozvrhy - Import - Import from XML
This topic is for IT personnel of your school. It requires basic software programming skills. Please see this topic for simpler way of importing data into aSc Timetables: linkt351 aSc Timetable...

aSc Rozvrhy - Všeobecné informácie - Ako zaregistrovať program?
Demo verzia, ktorú si môžete stiahnúť z www.asctimetables.com obsahuje plne funkčný program aSc Rozvrhy, s ktorým viete vytvoriť kompletný rozvrh pre ...

aSc Rozvrhy - Podmienky - Predmety - Modifying the default card distribution per week for one subject
Using card relationships you can tell the software exactly into how many days and how many times per day it can place each subject. linkt166 Although the above gives you full control on how to dis...