TimeTables - Online Help

aSc Седмично разписание

111 General
Първи стъпки
What's new
112 Работа със седмичното разписание
Потребителски интерфейс
113 Тестване на графика (седмичното разписание)
Генериране на разписание
Верификация - Проверка
114 Принтиране
Персонализиране на разпечатките
Дизайн на разпечатки
121 Въвеждане на данни
Въвеждане на данни - учебни предмети
Въвеждане на данни – класове
Въвеждане на данни - учители
Въвеждане на данни - учебни часове
Въвеждане на данни - класни стаи
Въвеждане на данни – Групи и сборни класове
Въвеждане на данни - Звънци/ Междучасия
Въвеждане на данни - дни/седмици
Въвеждане на данни - Таблица с часовете
122 Ограничения - Учители
Ограничения – учебни предмети
Ограничения - класове
Ограничение – класни стаи
Ограничения – Учебни срокове/седмици
Ограничения - други
123 Сгради
Семинари/курсове
Дежурства в класната стая (дежурства през междучасията)
Прехвърляне/ Публикуване
Въвеждане
Other

aSc Substitutions

211 General
First steps
Data entry
User interface
Settings
What's new
221 Specifying the substitutions
Printouts
Specifying timetable
Other tasks

Region specific

311 Germany
Slovakia
Austria
Czech republic
Canada
Australia
India
United States
Russia

aSc TimeTables Online

411 Main topics
Other
Electronic class register

aSc Седмично разписание

  General

  Първи стъпки

  Въвеждане на данни

  Въвеждане на данни - учебни предмети

  Въвеждане на данни – класове

  Въвеждане на данни - учители

  Въвеждане на данни - учебни часове

  Въвеждане на данни - класни стаи

  Въвеждане на данни – Групи и сборни класове

  Въвеждане на данни - Звънци/ Междучасия

  Въвеждане на данни - дни/седмици

  Въвеждане на данни - Таблица с часовете

  Работа със седмичното разписание

  Потребителски интерфейс

  Ограничения - Учители

  Ограничения – учебни предмети

  Ограничения - класове

  Ограничение – класни стаи

  Ограничения – Учебни срокове/седмици

  Ограничения - други

  Сгради

  Семинари/курсове

  Тестване на графика (седмичното разписание)

  Генериране на разписание

  Верификация - Проверка

  Принтиране

  Персонализиране на разпечатките

  Дизайн на разпечатки

  Дежурства в класната стая (дежурства през междучасията)

  Прехвърляне/ Публикуване

  Въвеждане

  What's new

  Other

aSc Substitutions

  General

  First steps

  Data entry

  Specifying the substitutions

  Printouts

  User interface

  Settings

  Specifying timetable

  Other tasks

  What's new

Region specific

  Germany

  Slovakia

  Austria

  Czech republic

  Canada

  Australia

  India

  United States

  Russia

aSc TimeTables Online

  Main topics

  Other

  Electronic class register