Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc TimeTables Online - Main topics

Ako môžem skontrolovať,upraviť dochádzku žiakov?
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

Máme vytvorenú sekciu pre jednoduchú administráciu dochádzky žiakov pre triedneho učiteľa / administrátora. Do tejto časti sa dostanete prihlásením sa a otvorením modulu Dochádzka z vrchného menu.

Výber triedy môžete vykonať pomocou tlačítka ponuky. Zobrazujú sa len triedy, v ktorých ste triedny učiteľ. V prípade administrátora všetky triedy.

Výber týždňa vykonáte otvorením tlačítka kalendára a následne vyberiete ktorýkoľvek deň - nastaví sa týždeň, v ktorom sa tento deň nachádza.

Označovanie hodín je možné podobne ako je možné vyberať súbory vo vašom počítači. Kliknite na požadované políčka ľavým tlačidlom, pritom môžete použiť stlačené klávesy Ctrl alebo Shift.

Sú vytvorené špeciálne políčka, ktoré označia viacero políčok naraz:
-Meno študenta označí celý týždeň pre daného študenta.
-Názov dňa označí celý deň pre všetkých študentov.
-Názov hodiny označí danú hodinu pre všetkých študentov.
-Políčka v ľavom hornom rohu tabuľky označia celú tabuľku.
Pri kliknutí na tieto políčka môžete tiež využiť stlačenú klávesu "Ctrl".

Možnosti označených políčok
Ponuku vyvoláte stlačením pravého tlačítka na označené políčka v tabuľke.
-Prítomnosť študenta otvorí ďaľšie možnosti, kde môžete vybrať či bol študent na označených hodinách prítomný.
-Dôvod chýbania otvorí ďaľšie možnosti, kde môžete vybrať konkrétny dôvod, ak študent chýbal.
-Dôvod meškania otvorí ďaľšie možnosti, kde môžete vybrať konkrétny dôvod, ak sa študent omeškal.
-Zrušiť výber zruší označenie v tabuľke.

Nasledujúce možnosti sú aktívne len pre jedno políčko v tabuľke:
-Edituj otvorí nové okno, kde môžete nastaviť študentovi prezenciu jedotlivo pre jednu hodinu.
-História záznamu zobrazí nové okno so záznamom, kto, kedy a ako zmenil študentovi pre danú hodinu prezenciu.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 59936 krát.5241 / 59936
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok