TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - учители

Конфигуриране формата на името (собствено име/ фамилно име)
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

При експорт на данни от "aSc Седмично разписание", може понякога да откриете, че собственото и фамилното име са разместени. Фамилното име е изнесено като собствено име.

За да оправите това, трябва да конфигурирате формата на имената в "aSc Седмично разписание". Може да направите това в менюто Възможности/ Персонализиране на софтуер/ Потребителски интерфейс/ База данни/ Име формат.

Обикновено ще искате да настроите формат от:
[Собствено име] [Фамилия]

към:

[Фамилия] [Собствено име]

или (имената са отделени със запетая):

[Фамилия], [Собствено име]

Не забравяйте да запазите седмичното разписание, след като сте конфигурирали това. След това се опитайте да експортирате данните отново.

Забележка: Същата настройка се прилага и при импорт на данни от друг файл. Трябва да конфигурирате това преди да започнете импортирането.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 64405 times.752 / 64405
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article