TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Работа със седмичното разписание

Какво се случва, когато променя вида на училището?
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Може да промените вида на училището.

Стандартен – използва базиран на групи генератор. Ако сте въвели учениците, те трябва да са разпределени по групи/секции преди генерирането. Учениците остават в тези групи по време на генерирането.

Разписание, което се базира на избора на учениците (Майстор) – показва всички курсове на един ред, без да взема под внимание випуските. Тази опция използва генератор за гимназиален етап, който може да мести учениците между секциите по време на генерирането.

Разписание, което се базира на избора на учениците (класове/випуски) - Този изглед показва един ред за всеки клас/випуск.
Тази опция използва генератор за гимназиален етап, който може да мести учениците между секциите по време на генерирането.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 66172 times.1236 / 66172
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article