TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - סמינרים

איך אני יכול להציג תכולת חדר וספירת התלמידים על הכרטיסים?
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

התוכנה כרגע מציג את ספירה של התלמידים על כרטיסים. גם ברשת השיעור. ניתן להציג גם תכולת החדר. אז אפשר לראות 30/31 או רק 30.מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 68580 times.2883 / 68580
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא