TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Работа със седмичното разписание

Какво означават линиите на картите?
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Софтуерът може да покаже линии в различен цвят на картите, за да сигнализира:

Бяла линия – поставени карти, но без определена класна стая

Червена линия - поставена карта в непозволена позиция

Лилава линия - нови визуални индикации за карти, които надхвърлят капацитета

Синя линия - този час има няколко "висящи" ученика

Малка линия в долния десен ъгъл - заключена карта


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 64792 times.1131 / 64792
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article