TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Генериране на разписание

Какво се случва, когато откажа генериране?
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Стандартното генериращо устройство генерира докато постави всички карти в разписанието. Ако сте разрешили освобождаване, то генерира докаго всички карти се поставят, но може да е нужно да махне някои ограничения.

Ако откажете генерирането, имате две опции:

Отказът веднага ще спре генериращото устройство точно в тази позиция, в която то е било в момента на отменяне. Ако генериращото устройство вече е поставило 90% от картите, но за последните няколко е трябвало да изследва различни възможности, можете да отмените генерирането с 10 % само поставени карти.

Опция „Приключи първо“ ще принуди генериращото устройство да се опита да постави всички останали карти без големи пренареждания на разписанието.
Тази опция няма да ви даде разписание, но повечето от картите ще бъдат поставени, което ще ви даде информация какво се случва във вашето разписание.

Генериращото устройство за база ученици работи по друг начин. След като открие разписание, бутонът отдолу се променя от „Откажи“ на „Спри“. Но все още се опитва да намери по-добро решение(обикновено това означава по-малко не отбелязани желания на ученици). Ще спре след определено време (в зависимост от сложността на генерирането), но можете да го спрете по всяко време и софтуерът ще покаже най-доброто решение до този момент.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 63216 times.1204 / 63216
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article