TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - класове

Клас може да има максимално 2 прозореца на ден
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

По подразбиране софтуерът няма да създаде прозорци за учениците. Софтуерът ще изчисли среден брой часове на ден и след това ще ги поставя последователно.
Но, ако са нужни прозорци/интервали, можете да настроите "неподдържаща /неработеща " опция за блока с часове за обучение. Или можете да кажете, че някои предмети могат да са следобяд.
Тогава можете да добавите тази връзка в картата, за да намалите до минимум създаването на прозорци/интервали.

Забележки:
- тази тема е за по-дълги интервали; акo е нужен едии свободен час за обяд, можете да направите това директно:
Ученик може да има кмаксимум 3 прозореца дневно
- същата връзка в картата може да бъде използвана за настройки за учениците:
Вижте също:
Как да определя часове, които могат да са извън времето, предназначено за преподаване извън редовния блок часове (следобяд)?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 52243 times.720 / 52243
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article