TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - други

Как да определя, че учител може да има максимум 3 последователни учебни часа (но може да има 2 двойни))
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Първо, ще е необходимо да определите, че всеки учител може да има максимум 4 последователни часа:
Нашите учители нe могат да преподават повече от 6 част последователно

След това трябва да кажете, че всеки учител може да има максимум 3 последоватилни единични часа:

После трябва да обозначите, че учител може да има 3 последователни часа – смесени, единични и двойни:


Забележки:
- в двете връзки в картата можете да поискате да изберете подходящи/релевантни учебни предмети, така че, времето за подготовка на учителите и обедната почивка да не се считат при преброяването на последователните учебни часове.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 50907 times.675 / 50907
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article