برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc Substitutions - Data entry

Lessons with two teachers or two rooms
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

In general we advise not to use combined lessons during timetable creation, but rather create a timetable using groups/divisions.

However if you, for any reason, already have the timetable with lessons with multiple teachers or rooms, the substitution allows you to specify which classroom and which teacher are affected by the given substitution:

See also:
Divisions


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 59697 بار مشاهده شده است.43706 / 59697
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی