TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Учителят трябва да има няколко часа сутрин
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да добавите връзка в картата, която казва, че всеки учител трябва да има поне един час във времето, определено за 1, 2, 3 учебни часове:

Бележка:
- можете също да промените времевата карта, така че да дава по-ясно определение за сутрин.
- използвайте смяна на учители, ако това трябва да се приложи само върху няколко учители.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 69946 times.1600 / 69946
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article