TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif

קובץ מערכת שעות הנשמר בצורה מקוונת עשוי להיות באחד משלושת המצבים הבאים:
- קובץ שמור/מאוחסן
זה יהיה המצב כאשר אתה מעלה מערכת שעות חדשה ל Timetables Online.
מערכת השעות במצב זה נראת רק למנהל מערכת השעות administrator .
איך אני יכול לשמור את מערכת השעות שלי באופן מקוון ?

- מערכת טיוטה
מרגע ששלחת את המערכות למורים, ישתנה המצב ל"מערכת טיוטה". מערכת שעות במצב זה ניתנת לצפיה לכל המורים להם שלחת את המערכת.

כיצד אני יכול לשלוח מערכת שעות למורים ?

- מערכת רישמית
מרגע שפירסמת את מערכת השעות היא הופכת להיות "מערכת השעות הרישמית". המשמעות לכך היא שהמערכת הנ"ל נמצאת למעשה בשימוש. תוכל לההגדיר טווח ימים בהם המערכת תהייה בתוקף, כך שיש באפשרותך ליצור מספר רב של מערכות רישמיות במהלך שנת הלימודים. מערכת זו גחוייה לכל המבקרים באתר - מורים וגם מבקרים אחרים(לדוגמא : תלמידים/הורים) ויש באפשרותך לקבוע איזה חלק של מערכת השעות יהיו גלויים לצפיה בכפוף לזכויות המשתמש(מורה/משתשמש רגיל).

איך אני יכול לפרסם את מערכת השעות הסופית עבור תלמידים / הורים ?

זכויות המשתמש
מצב מערכת השעות קובע אם מערכת השעות גלויה למבקר באתר וגם אילו חלקים של מערכת השעות יהיו גלויים לצפייה.

כיצד ניתן להתאים אישית את אופן הצגת מערכת השעות המקוונת באינטרנט?
הערה : אם אתה רוצה שהמערכת הרישמית תהייה נסתרת באופן מוחלט מעיני המבקרים באתר, פשוט מחק את סימן ה-V מכל התיבות הסימון שבתיבת השיח המתאימה.

כיצד לשנות מצב בצורה ידנית
באופן רגיל תשנה את מצב המערכת באמצעות שימוש ב "שלח" מערכות למורים או באמצעות "פרסם" מערכת מתוך אשף ה ONLINE.
במידה ותרצה לשנות מצב באופן ידני, תוכל לעשות זאת באמצעות צלמית "ערוך" שבתיבת השיח של "מערכת שעות".


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 55301 times.2419 / 55301
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא