TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - класове

Децата могат да идват на училигще за втори учебен час, но само веднъж седмично
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

1. Първо вие трябва да позволите на учениците да идват за втори час:
Блок от часове – позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от училище.

2. След това можете да ограничите колко пъти това ще се случва чрез връзки в картата; ще се каже, че клас трябва да има поне 4 часа, които да започват първия учебен час:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 48772 times.529 / 48772
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article