TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Може да има два часа по математика, но не може да са последователни
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif br.gif bg.gif

Ако имате 6 часа по математика в 5 дни от седмицата, тогава ще има два часа математика в един ден. Ако те не могат да са един след друг, е нужно да добавите разширена връзка в картата:

Забележка:
- уверете се, че избирате подходящите учебни предмети; ако, имате вече двоен час по този предмет, те няма да се поставят.
Вижте също:

Може да има два часа по математика в един ден, но те трябва да са поставени последователно.

Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 77916 times.1711 / 77916
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article