TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Може да има два часа по математика в един ден, но те трябва да са поставени последователно.
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif br.gif bg.gif

Ако имате 6 часа по математика в 5 дни от седмицата, тогава два ще бъдат в един ден. В този случай можете да кажете на софтуера да постави тези часове последователно:

Добавете една нова връзка в картата и изберете маркираните с червено:

Зеленият цвят е пожелание; ако, например, имате 6 часа по математика, софтуерът ще ги разхвърлу по подразбиране в 5 дни (един ден ще има два час).

Но можете да кажете на софтуера да постави 6 часа в 4 дни. Или, както е показано на екранната снимка, да оставите софтуера да реши дали 6 часа по математика ще са в 4 или 5 дни.
Вижте също:

Може да има два часа по математика, но не може да са последователни

Желая да имам 1+1+1+2 или 1+2+2 часа седмично


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 84149 times.1890 / 84149
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article