Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

flag aSc Plan Lekcji Online - Wstęp

Tablica ogłoszeń
Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

Za pomocą tablicy ogłoszeń możesz stworzyć dla swojej szkoły elektroniczną tablicę ogłoszeń pozwalającą na wyświetlenie na monitorze w korytarzu szkolnym planu lekcji na dany dzień, zastępstw i innych informacji.

Administrator ma dostęp do tego modułu z poziomu „Panelu kontrolnego” po wybraniu opcji „Tablica ogłoszeń”. Nauczyciel musi przejść do: Nawigacja/Mój notes/Tablica ogłoszeń. Pojawi się kilka opcji.

Wiadomość
Pole umożliwiające wpisanie treści wiadomości znajduje się w górnej części okna. To co wpiszesz, zostanie wyświetlone na samej górze wygenerowanej strony. Możesz dodatkowo zaznaczyć opcję „Ruchome wiadomości”.

Kolory
Możesz ustawić kolor czcionki „Nagłówka” i „Wiadomości” klikając na te dwie opcje.

Zabezpieczenie
Opcja pozwala na określenie prawa dostępu do tablicy ogłoszeń. Zawiera kilka możliwości:
- Tylko administrator – żaden inny użytkownik nie będzie mógł zobaczyć tablicy
- Zalogowany nauczyciel – tablica widoczna jest tylko dla nauczyciela i administratora
- Hasło – by otworzyć tablicę ogłoszeń zostaniesz poproszony o podanie hasła. Hasło zostanie zapamiętane przez przeglądarkę, więc nie będziesz musiał go ponownie wpisywać (jeśli skorzystasz z tego samego komputera)
-Tylko te adresy IP – przepisz dokładnie adresy IP dla których tablica ogłoszeń ma być dostępna (adresy oddziel przecinkiem)

Logo szkoły
Możesz przesłać do tablicy ogłoszeń logo szkoły. W tym celu kliknij na „Wybierz”, wyszukaj w zasobach komputera logo w formacie PNG i kliknij „Otwórz”.

Tworzenie nowej tablicy ogłoszeń
Poniżej opcji „Logo szkoły” znajduje się tabela z dotychczas utworzonymi tablicami ogłoszeń. By stworzyć nową tablicę, kliknij na dolny przycisk „Nowa pozycja”. Wyświetli się nowe okno. Pomyśl nad odpowiednią nazwą i wpisz ją w polu „Wewnętrzna nazwa”. Możesz również sprecyzować nagłówek (teraz albo w trybie edycji). Najważniejsze, by wybrać jeden z typów tablicy: „Plan lekcji”, „Zastępstwa”, „Obraz”, „PDF”, „IFRAME” lub „Połączone”. Niektóre typy tabel zostały opisane poniżej zrzutu ekranu.

Dostosuj tablicę
Gdy tablica została stworzona, możesz dostosować jej ustawienia. W tabeli zaznacz odpowiedni wiersz i kliknij na „Edytuj”.

Plan lekcji
Typ tablicy przedstawiający ogólny plan lekcji. Możesz uzupełnić pole „Nagłówka” jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej oraz dodać do niego datę wybierając przycisk „Dodać datę”. Masz również możliwość określenia ilości kolumn. W „Zaawansowanych Ustawieniach” możesz ponadto zdefiniować rodzaj tekstów i wybrać kolor tła.

Zastępstwa
Typ tablicy przedstawiający zastępstwa. Początkowe ustawienia są bardzo podobne do opcji przewidzianych dla „Planu lekcji”. W „Zaawansowanych Ustawieniach” znajdziesz m. in. następujące pola:
-Dni – możliwość ustawienia zastępstw na „Dzisiaj”, „Jutro” oraz na 10 kolejnych dni (+2, +3 itd.)
-Sortować według – pozwala na sortowanie zastępstw ze względu na: „Godzinę lekcyjną”, „Przedmiot”, "Nauczyciela”, „Oddział (klasę)” lub „Salę szkolną”.
-Nazwiska nauczycieli – pozwala na określenie, czy nazwiska nauczycieli mają być zapisane jako „Całe nazwy” czy też jako „Skróty nazw”.
-Pokaż – pozwala na zaznaczenie/odznaczenie informacji dodatkowych, które mają zostać wyświetlone/ukryte, np. kogo brakuje, rodzaj zastępstw itd.

Połączone tablice
Typ tablicy służący do łączenia ze sobą innych typów tablic. By połączyć ze sobą różne tablice w trybie edycji, wybierz dla każdej kolumny („Kolumna 1,2,3..”) odpowiedni typ tablicy. Możesz również sprecyzować „Nagłówek”, który będzie wspólny dla wszystkich połączonych tabel, a także masz możliwość zmiany interfejsu (dolne pole „Wygląd interfejsu”).

Wyświetlanie tablicy ogłoszeń
By wyświetlić tablicę ogłoszeń, użyj opcji „Pokaż”. W przeglądarce otworzy się nowa strona. Skopiuj, a następnie przenieś adres tej strony np. do monitora na szkolnym korytarzu.

Aktywowanie tablicy ogłoszeń
Gdy stworzysz tablicę, ogłoszeń musisz ją aktywować. W tym celu zaznacz ją w tabeli z innymi tablicami i kliknij na „Aktywuj”. Jeśli tego nie zrobisz, tablica nie będzie mogła być poprawnie wyświetlona – wygeneruje się wersja nieaktywna.

Automatyczne uruchamianie tablicy ogłoszeń przy starcie systemu w trybie pełnoekranowym
Możesz skonfigurować swój komputer w taki sposób, by automatycznie otwierał tablicę po załadowaniu systemu. Poniżej znajdują się instrukcje objaśniające, jak tego dokonać z użyciem, wykorzystując przeglądarkę Google Chrome w systemie Windows.
-Zaznacz tablicę w tabeli, a następnie w polu „Zabezpieczenie” wybierz „Hasło”. Wpisz hasło.
-Kliknij na „Pokaż”. Skopiuj/zapamiętaj adres URL tablicy.
-Przejdź do komputera, na którym chcesz wyświetlić tablicę, otwórz przeglądarkę Google Chrome i wprowadź do pasku adresu skopiowany/zapamiętany adres URL. System poprosi cię o podanie hasła (upewnij się, że przed jego podaniem wylogowałeś się ze strony Edupage). Gdy je wpiszesz tablica ogłoszeń powinna się wyświetlić.
-Przejdź do menu Start/Wszystkie programy/Autostart i utwórz skrót do Google Chrome. Dla Windows 8, 8.1 oraz 10 proszę skorzystać z pomocy w internetu (naprz: http://www.howtogeek.com/208224/how-to-add-programs-files-and-folders-to-system-startup-in-windows-8.1/)
Kliknij prawym przyciskiem myszy na utworzonym skrócie i wybierz „Właściwości”. W polu „Element docelowy” wpisz poniższą linijkę po słowach C:...chrome.exe:

C:....chrome.exe --kiosk [adres URL tablicy]

Kliknij „Ok”. Po ponownym włączeniu komputera tablica powinna uruchomić się automatycznie w trybie pełnoekranowym.

Uwaga: możesz skonfigurować tablicę ogłoszeń z dowolnego komputera, gdyż rejestruje ona wprowadzone zmiany co 60 sekund, a następnie odświeża się.


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 87523 razy.5321 / 87523
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł