TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничение – класни стаи

Имаме 3 часа седмично и те трябва да бъдат в същата класна стая
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Проблем:
Нека кажем, че 5A клас има час по Биология 3 пъти седмично. Часът по Биология може да бъде в стая Биология-Лаборатория 1, или Биология-Лаборатория 2, или Биология-Лаборатория 3; генериращото устройство може да избере една стая, но тя трябва да е една и съща за трите часа по Биология.
Решение:
1. Въведете часа по Биология, така че да бъде в която и да било от трите лаборатории:

2. Добавате разширена връзка в картата, която казва „Часът по Биология може да се провежда в максимум 1 класна стая на седмица“:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 74361 times.1678 / 74361
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article