برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Constraints - Classrooms

We have 3 lessons per week and they shall be in the same classroom
زبانهای این مطلب: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Problem:
Lets say that class 5A has biology lesson three times per week. Biology lesson can be in BioLab1 or BioLab2 or BioLab3, the generator can choose one, but it has to be the same room for all 3 biology lessons.

Solution:
1. Input the biology lesson so that it can be in any of the 3 labs:

2. Add advanced cardrelationship that says that Bio lesson in any class can occupy max 1 classroom per week:


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 58979 بار مشاهده شده است.47689 / 58979
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی