برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Other

How can I swap all the lessons from one period to another
زبانهای این مطلب: gb.gif de.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

You can do this in menu - Options - Advanced. Type following in Advanced field:

!swapdpd 1 2 1 4 4

press OK. This will swap

1 - monday(1st day in your timetable)
2 - 2nd period
1 - copy 1 period(2 would copy 2 periods
to
4 - 4th day in your timetable
4 - 4th period


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 53053 بار مشاهده شده است.43799 / 53053
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی