TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - класни стаи

Два класа в една и съща класна стая по едно е също време (Решение 1)
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да обозначите, че в дадена класна стая може да се провеждат повече часове едновременно:

Вижте също:
Два класа в една и съща класна стая по едно и също време (Решение 2)


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 76966 times.1785 / 76966
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article