TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Биология не може да бъде в деня след Химията
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Моля, добавете следните връзки в картата:


Забележка:
- можете да използвате картата отдолу, за да обознаите,че един клас не може да има биология сутринта, когато е имал химия предишния ден следобяд. Просто маркирайте съответните времена във всяка карта.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 57613 times.1238 / 57613
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article