TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - други

Двойни часове не може да има по време на определени междучасия
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

В повечето случаи най-доброто решение е да определите междучанията между часовете. По подразбиране вашите двойни часове не могат да се простират по време на тези междучасия.
Вижте тук:
Как мога да принтирам междучасията между часовете?
Двойни часове не могат да продължават по време на голямото междучасие

В някои случаи, обаче, трябва по-точна спецификация. Като използвате връзката в картата, можете прецизно да определите кои учебни предмети, в кои дни, часове и т.н.
Като добавите това ограничение ще предотвратите възможността който и да било двоен час да съзпадне с междучасията между 2 и 3 учебен час, но само в сряда-петък.

Обърнете знимание на бутон „опции“, където определяте, че тази връзка с картата трябва да се има предвид само при двойните часове.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 49211 times.720 / 49211
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article