Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

flag aSc Plan Lekcji - Seminaria

Wybory uczniów – ważność
Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Wybierz jednego lub więcej uczniów, kliknij prawym przyciskiem myszy na przyporządkowanym mu seminarium, a następnie oznacz ważność:

Możliwe opcje związane z ważnością:

Ścisłe – program musi wziąć pod uwagę wybór danego seminarium podczas generowania planu.

Wysoka – jest to ważność o wysokim statusie, jednak w rzadkich przypadkach wybór może zostać niezrealizowany.

Uwaga: zazwyczaj jeśli po wygenerowaniu planu seminaria, dla których ważność została określona jako wysoka, nie zostały w tym planie umieszczone – oznacza to, iż nastąpił jakiś problem związany z ustawionymi ograniczeniami.

Normalna – program powinien wziąć pod uwagę wybór danego seminarium, ale, częściej niż w wypadku ważności typu wysoka, wybór ten może zostać pominięty.

Uwaga: program podczas generowania planu może pominąć jeden wybór seminarium oznaczony ważnością wysoką i przypisać 100 wyborów o ważności normalnej zamiast pominąć 100 wyborów o ważności normalnej na korzyść jednego wyboru o ważności wysokiej. Jeśli program będzie musiał pominąć wszystkie wybory o ważności wysokiej i normalnej by uwzględnić jeden wybór o ważności ścisłej – zrobi to na pewno.

Niska – obowiązują tutaj zasady takie, jak powyżej z tym, że program ma tendencję do pomijania wyborów o niższej wartości.

Opcjonalny/Optymalizacja – podczas generowania planu program nie bierze pod uwagę tych wyborów. Dopiero po ułożeniu całego plany stara się gdzieś je przydzielić. Wybory o ważności opcjonalnej nie zagrażają pominięciem innym wyborom ani karteczkom (lekcjom). Seminaria o ważności opcjonalnej mogą być uwzględnione dopiero na samym końcu, dlatego program może wygenerować plan, który nie będzie przyjazny dla tych wyborów.

Alternatywa – by określić ten typ ważności należy porozmawiać z uczniem. Wybieramy tutaj alternatywne zajęcia (seminaria), do których wybrani uczniowie są przydzielani, w razie gdyby główny wybór nie został zrealizowany.

Wyłączone – wybory w ogóle nie są uwzględniane.


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 59701 razy.3114 / 59701
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł