TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Генериране на разписание

Какво означава появата на диалогова кутия, докато тече генерирането?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Диалоговата кутия се появява по време на пълното генериране и показва неговия прогрес/докъде е сигнало генерирането:

1. стълб на прогреса - показва общия брой на картите в разписанието. Също показва и колко карти софтуерът не е успял да постави в разписанието. Ако алгоритъмът за генериране не е успял да постави картите в разписанието, оцветяването на стълба се променя и се показва общият брой на непоставени карти. Например, 3/768. Генерирането продължава, но можете да решите да го спрете, да опитате отново и/или да освободите някои ограничения.

2. този стълб на проглеса показва колко разписания на секунда даден компютър може да провери. Броят не е реална стойност, а само информативен.
3. този стълб показва колко ограничения са били освободени, ако сте разрешили освобождаване на ограниченията. Ако техният брой се увеличава, можете на спрете генерирането и веднага да стартирате верификация (натиснете SPACE). Това ще покаже кои ограничения са били освободени. Може да подскаже какво е било проблематично за софтуера и как да реагирате.
Повече относно освобождаване на ограничения можете да намерите в: Освобождаване на ограниченията .

4.Пълен прогрес. Вашата цел е да стигнете колкото се може по-надясно. Но, както можете да видите, ако генериращото устройство не може да продължи в избраната посока, то може да се върне назад, да изхвърли няколко карти и да опита друг път. Това прилича много на това, което хората биха направили ръчно.
Забележка: сложността на генерпирането горе долу означава колко упорито е генериращото устройство, колко усилия ще положи, за да разследва всяка възможност преди да опита друг начин. Повече относно сложност ще намерите в: Какво означава сложност на генериране? .

5. Този стълб показва прогреса при вътрешно разследване по текуща пътека. . Ако стигне възможно най-надясно, се прави заключението, че текущата посока е погрешна и се връща назад, за да провери нещо различно.

6. Графиката показва историята на целия прогрес (точка 4).Моля, обърнете внимание на малкия зелен вертикален стълб в лявата част на графиката. Този зелен стълб показва максималния достигнат прогрес. Какво може да се научи от графиката? Ако зеленият вертикален стълб е близо до върха, това означава, че в някои момент от генерирането, само няколко карти са били оставени. Това е добър знак, че генерирането ще бъде успешно. От друга страна, ако стълба е на 10% и графиката показва равна линия, генериращото устройство се опитва да реши няколко групи от карти в самото начало. Може да е добра идея да проверите каква е тази група и да се опитате да генерирате само нея. Но понякога може да е необходимо да изчакате и да дадете на алгоритъма време за намиране на решение.

7. текущата карта, която компютърът се опитва да постави в разписанието.Обърнете внимание, че има стълб в горната част на картата. Ако той стане червен, това означава, че е имало много несполучливи опити да се генерира тази карта и, ако има още няколко опита, тази карта ще бъде пропусната при генерирането.

Подсказки:

а.) Моля, прочетете: Добър начин за генериране на вашето разписание. .

б.) Можете да генерирате повече разписания на един компюър; само трябва да стартирате различно начало в софтуера едновоременно. Или можете да генерирате и проверите няколко други варианта във втората серия на разписания aSc.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 215052 times.2138 / 215052
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article