TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане

Внасяне на секции от междинен буфер/ кипборда (Excel)
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

1. 1. Отворете файл в Еxcel и изберета данни, след това натиснете CTRL-C:

Можете да използвате този excel файл за тестване, или да добавите данни в този excel файл.
Ако запазите имената на колоните, софтуерът може да разпознае автоматично колоните.

2. Отворете разписанието и създайте нов документ. След това отидете в меню Файл/ Въведи/ Внеси от клипборда.

3. Изберете "Секции" и "Първият ред съдържа заглавия на колони":

4. Натиснете Въведи.

Забележки:
- ако вашето разписание вече съдържа учители, курсове, класове и др., внесените данни ще се опитат да намерят сходни с тях. Ако съответният обект не е намерен, ще бъде създаден чрез въвеждане.
- ако искате да въведете Учебни срокове/ Седмици/ Дни ,трябва да ги създадете преди това.
Вижте също:
Внасяне на селекции от курсове/семинари на ученици от междунния буфер (Excel) - Meтод 1
Внасяне на селекции от курсове/семинари на ученици от междунния буфер (Excel) - Meтод 2


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 105489 times.1694 / 105489
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article