TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане

Внасяне на селекции от курсове/семинари на ученици от междунния буфер (Excel) - Meтод 1
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

1. Oтворете вашия Еxcel файл и изберете данните, натиснете CTRL-C:

Можете да използвате този excel файл за тестване, или добавяне на данни към него. Ако запазите имената на колоните, софтуерът може да ги разпознае автоматично.

2. Отворете разписанието, отворете файла с разписанието или създайте нов файл. След това отидете във Файл/ Въведи/ Въведи от клипборда
3. Избери "Ученици" и "Първият ред съдържа заглавия на колони":

4. Натиснете Въведи.
Забележки:
- ако вашето разписание вече съдържа учиници, курсове, класов , въведените данни ще се опитат да намерят сходни с тях. Ако съответният обект не е намерен, ще бъде създаден чрез въвеждане.
- можете да кликнете върху колонтитула в случай, че вашият Еxcel има различни имена на колоните
Вижте още:
Внасяне на секции от междинен буфер/ кипборда (Excel)
Внасяне на селекции от курсове/семинари на ученици от междунния буфер (Excel) - Meтод 2


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 56395 times.454 / 56395
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article