TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничение – класни стаи

Даден час може да се провежда само веднъж седмично в определена класна стая
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Например, имате два физкултурни салона във вашето училище – голям и малък. За съжаление, те не са достатъчни за провеждане на всички ваши часове по Физическо възпитание и спорт.
Ето защо, в някои случаи разрешавате мазето вприземния етаж да изпълнява функцията на физкултурен салон.
Но разбира се, искате да минимизирате тази възможност. Просто казвате, че тази стая може да се използва само, например, 5 пъти седмично.

Обърнете внимание на „Приложи глобално”. Tова означава максимум 5 е приложен върху всички часове по Физическо възпитание и спорт във вашето училище.

По този начин сте ограничили използването на приземния етаж до необходимия минимум. Но може да се случи така че, дори и тази стая да се използва само 5 пъти, един клас има всички часове в стаята на приземния етаж.
За да оправите това, можете да добавите следваща връзка в картата, която ще казва “Всеки клас (или група, ако часовете по Физическо възпитание и спорт са разделени на групи) може да има максимално 1 час седмично Физичесто възпитание и спорт в стаята на приземния етаж.

Сега всяка група има максимално 1 час седмично Физичесто възпитание и спорт в тази стаята за извъредни ситуации и тази стая се използва 5 пъти седмично в цялото училище.
Забележка:
- след като вече сте генерирали едно разписание, можете да се опитате да направите ограниченията по-строги и опитате с вариант 4 пъти седмично.
Вижте също:
Оптимизиране използването на класни стаи от учениците


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 45563 times.508 / 45563
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article