TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничение – класни стаи

Оптимизиране използването на класни стаи от учениците
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Софтуерът позволява да въвеждате няколко ограничения, за да подобрите използването на стаи в зависимост от това, което е важно за вас:

1. Ако определена стая е по-добра за специален учебен предмет:
Поне един час седмично трябва да се провежда в определена класна стая

2. Ако определена стая не е много добра, но поради нейния капацитет все пак трябва да я използвате, ето как можете да минимизирате използването:
Даден час може да се провежда само веднъж седмично в определена класна стая

3. Ако часът може да се провежда в няколко стаи, но искате класът да използва същата стая във всички часове седмично:
Имаме 3 часа седмично и те трябва да бъдат в същата класна стая

Имаме 3 часа седмично и те трябва да бъдат в същата класна стая.
Важното е, че по време на въвеждането винаги да се опитвате да обозначите всички свободни класни стаи за всеки час. Ако час по Музика може да се проведе в специална стая по музика или в несподелена класна стая, въведете и двете, не само стая по музика. Софтуерът не позволява да се поставят часове извън опциите, които обозначавате. Така че, ако поне един час по музика трябва да бъде проведен в несподелена класна стая, той ще има проблем с генерирането на седмичното разписание.

След като вече сте генерирали няколко разписания, можете да обясните на софтуера кои класни стаи са по-добри/по-лоши или чрез описаните по-горе ограничения, или като просто премахнете стаите от списъка със свободни стаи за определен час. Но ще знаете, че сте на прав път.
Забележки:
- - Ако генерирате свободно, можете да решите да въведете гореописаните връзки в картата с по-малък приоритет. Можете дори да добавите две връзки – една да казва „поне един час в по-добра стая“, и втора „поне 2 часа в по-добра стая“ и да обозначите, че втората е по-маловажна.
Вижте също:
Намаляване използването на стаи


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 72431 times.1442 / 72431
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article