TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничение – класни стаи

Намаляване използването на стаи
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Правилата, описани в:

Оптимизиране използването на класни стаи от учениците
Но след като веднъж разписанието е готово, можете да поискате да намалите използването на стаята, например, за да спестите разходи за почистване или да позволите повече помещения да бъдат дадени под наем.
Ето няколко съвета:

Физкултурният салон може да се използва само 4 дни седмично (Физкултурният салон трябва да е свободен 3 следобеда)
или
Концентрирайте групи от класове в по-малко класни стаи

Забележки:
- добавете тези правила само след като имате приемливо седмично разписание
- генерирайте свободно и използвайте нисък коефициент на важност за тези правила, така че да не създадете много по-лошо разписание за учетили и ученици, само, за да освободите физкултурния салон, за да го давате под наем един следобяд.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 54345 times.796 / 54345
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article