TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничение – класни стаи

Физкултурният салон може да се използва само 4 дни седмично (Физкултурният салон трябва да е свободен 3 следобеда)
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако обозначите само часове следобяд във времевата карта Неподходящо време, тогава ограничението ще брои само дните, когато класната стая се използва следобяд.
Така че можете да обозначите, например, максимум 2 часа следобяд. Това би означавало, че класната стая е свободна три следобеда седмично.
Вижте също:

Намаляване използването на стаи


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 43829 times.482 / 43829
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article