TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Генериране на разписание

Какво означава сложност на генериране?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Сложност на генериране означава колко време ще отнеме на компютъра да провери разписанието.

Нормална сложност
Тази опция е подходяща за първоначално генериране, където искате да проверите дали вашето разписание е добре въведено и се поддава на генериране.
За много училища тази опция ще доведе до едно добро разписание и те няма да имат нужда да използват много сложно и обикновено бавно генериране.
Голяма/огромна сложност
Тези настройки са изплючително сложни; компютърът се нуждае от повече време за проверка на вашето разписание. Това ще означава, че генерирането ще бъде по-бавно. За някои сложни разписания може да е необходимо да се зползва този вид сложност.
Забележки:
а.) Моля, прегледайте 24.4 Добър начин за генериране на вашето разписание Добър начин за генериране на вашето разписание. .
б.) Не забравяйте да тествате вашето разписание преди генериране.
в.) Не е добра идея да се използват големи и огромни настройки преди да сте се убедени, че няма грешки в основните данни и че сте въвели реалистични ограничения.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 188517 times.2120 / 188517
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article