TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Трябват ни двама свободни учители за всеки учебен час, за да сме сигурни, че разполагаме с достатъчно учители за заместване
This article is available in: gb.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Добавете разширена връзка с информационната карта:

Числото 28 обозначава максимален брой учители, които преподават по едно и също време.

Ако разполагате с 30 учители във вашето училище и желаете да сте сигурни, че винаги има 2 свободни учители, сложете в един учебен час максимум 28-ма учители.
Бележка:
- Ако използвате връзки с информационната карта, които започват с "Максимален брой карти" или "Mаксимален брой учебни часове", калкулирането може да не е вярно, когато разделите часовете и часовете с повече учители, свързани на една карта.
"Maксимален брой учители" калкулира/ изчислява правилно броя на учителите независимо от сборни/разделени часове.
- Tова решение може да генерира седмично разписание, където, например, един учител ще отговоря за повечето от „свободните“ часове. Това може или не да е онова, което желаете.
В случай, че всеки от вашите учители трябва да има предварително определен брой „задължения“, можете да използвате следното решение:
Нашите учители имат като задължение да заместват колеги в часове; нуждаем се от минимум 2 за всеки час


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 57348 times.834 / 57348
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article