TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – Учебни срокове/седмици

Ученик трябва да приключи час по Биология преди да може да присъства на практика по Биология
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако ученик трябва да завърши определен курс (учебен предмет) преди да може да започне друг, можете да използвате една от следните връзки в картата:

След това просто уточнете двата курса:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 73022 times.1739 / 73022
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article