TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – Учебни срокове/седмици

Учебеният предмет трябва да бъде поставен в последователни седмици/учебни срокове
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако имате даден учебен предмет, който трябва да бъде поставен в два последователни учебни срока (не може да бъде в първи учебен срок, а след това в четвърти учебен срок), можете да въведете тази връзка в картата. Определяте, че даден час като два пъти през „който и да било учебен срок“ и добавяте горепосоченото ограничение:

Същото може да бъде използвано, когато имате, например, 20 седмици, а определен курс трябва да бъде поставен в 8 последователни седмици.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 73948 times.1672 / 73948
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article