TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане

Как да обедините два файла в разписание в един?
This article is available in: gb.gif sk.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

1. Оворете първото разписание
2. Изберете меню Фаил/ Въведи/ aSc Разписание:


3. Намерете в компютнъра втория файл.
Ако учителите, предметите са със същите имена и в двата файла, софтуерът автоматично ще ги свърже. Ако са с различни имена, трябва да можете да обозначите, дали трябва да се добави нов обект или можете да изберето един от съществуващите обекти.

Вижте също:
Синхронизиране с базата данни


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 53291 times.639 / 53291
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article