Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Import

Ako spojiť dva rozvrhvé súbory do jedného
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

1. Otvorte prvý súbor.
2. V menu vyberte Súbor/Import/aSc Rozvrhy:


3. Vyhľadajte a otvorte druhý súbor.

Ak boli mená učiteľov (predmetov, ....) rovnaké v oboch súboroch, program ich automaticky prepojí. Ak boli mená rôzne, máte možnosť vybrať či sa majú takéto objekty pridať, alebo môžete vybrať existujúci objekt, s ktorým sa má prepojiť:

Pozri tiež:
Synchronizácia s databázou

Zlúčenie rozvrhov za dve časti školy
Ak máte na škole vytvorené 2 rozvrhy pre 2 časti školy (napr. zvlášť pre 1. stupeň a 2. stupeň), môžete ich pomocou funkcie import zlúčiť do jedného (napr. aby sa dal použiť v ETK). Pri importe treba dodržať tieto zásady:

- V krokoch "Vyučovacie hodiny" a "Učitelia, Triedy, Predmety, Učebne" musíte pri každom objekte vybrať jednu z akcií Pridať/Prepojiť, pričom pri všetkých triedach musí byť Pridať.
- V krokoch "Žiaci", "Skupiny", "Hodiny" a "Karty" treba pri všetkých objektoch zvoliť "Pridať".


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 53292 krát.4365 / 53292
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok