Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

flag aSc Zastępstwa - Wyznaczanie zastępstw

Wykorzystanie punktów w celu optymalizacji zastępstw / umowy (kontraktu) nauczyciela
Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

Dla każdego nauczyciela możesz ustawić jego podstawowy tygodniowy wymiar czasu pracy (umowa nauczyciela):

Program wyświetli wtedy różnicę między umową nauczyciela a jego aktualnie zaplanowanymi lekcjami:

Jeżeli nauczyciel naucza więcej godzin niż wynika to z jego kontraktu (umowy), to w kolumnie „nauczane lekcje” pojawi się wartość dodatnia. Jeżeli naucza mniej godzin niż wynika to z umowy, to wartość będzie ujemna.

Następnie, dla powodów nieobecności, możesz ustawić ilość punktów. Załóżmy, że dodaliśmy powód nieobecności o nazwie „choroba” i ustawiliśmy dla niego ilość punktów na 1. Teraz za każdym razem, gdy nauczyciel będzie nieobecny z powodu choroby, otrzyma negatywny punkt:

Jednocześnie, dla każdego rodzaju zastępstwa możesz ustawić ilość punktów. Załóżmy, że dodaliśmy rodzaj zastępstwa o nazwie „płatne zastępstwo” i ustawiliśmy dla niego ilość punktów na 1. Teraz za każdym razem, gdy nauczyciel prowadzi takie zastępstwo, otrzyma pozytywny punkt:

Dla każdego nauczyciela, na bieżący tydzień, miesiąc oraz rok, program policzy całkowitą ilość punktów zdobytych przez nauczyciela:

Ilość ta jest wyliczana w następujący sposób:

(punkty za zastępstwa) + (punkty za lekcje wykonane ponad umowę/kontrakt) – (punkty za nieobecności)

Ogólnie rzecz ujmując, im wyższa jest ta liczba, tym więcej pracy wykonał nauczyciel w szkole. Aby praca w szkole była rozłożona równomiernie na wszystkich nauczycieli, należy dążyć, aby liczba ta oscylowała w granicach 0.

Uwagi:
- czasami liczby mogą mieć postać ułamków dziesiętnych (miesiąc może kończyć się w środku tygodnia, dni wolne szkoły nie są wliczane itd.)


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 72920 razy.3996 / 72920
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł