TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Генериране на разписание

Освобождаване на ограниченията
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Освобождаване на ограниченията позволява на генериращото устройство частично да нарушава някои ограничения с цел пълното генериране на разписанието.

Когато е възможно освобождаване на ограниченията, програмата се опитва да изпълни всички ограничения; но, ако се натъкне на по-голям проблем с дадена карта, тя ще я постави в разписанието дори това да означава, че някои ограничения ще бъдат нарушени. Разбира се тя се опитва да създаде разписание, което възможно най-много подхожда на вашите ограничения.

Освобождаването на ограниченията може да помогне по два начина:

1. Може да помогне при идентифициране на същността на проблема с вашето разписание и кои ограничения вероятно са по-сурови. Ако генерирате своето разписание, когато освобождаването е включено, шансовете разписанието да бъде генерирано стават по-големи. Тогава можете да проверите кои ограничения са били освободени, както и да помислите дали те са били реалистични. Или можете да решите да промените настройките на някои от ограниченията към по-лесни стойности.
2. Може да ви помогне да намерите финалното разписание само с няколко освободени ограничения. Ако превключите освобождаването на ограниченията на стриктни, тогава нито едно ограничение няма да може да бъде освободено и само онези разписания, които напълно съответстват на вашите изисквания ще се приемат. Софтуерът ще генерира докато намери такова, или ще остави някои карти без настройка в случай, че такова разписание не съществува.

Вижте също:
Добър начин за генериране на вашето разписание.
Какво означава сложност на генериране?
Генериране на проектно разписанието


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 193365 times.2212 / 193365
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article