TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да тествате отделни връзки в картата:

Можете да направите това с кликване с десен бутон на мишката в горния ляв ъгъл на разписанието, след това избирате "Teст–Връзки между картите" и изберете една от връзките. Това ще генерира всички карти от тази връзка; това ще помогне да разберете дали връзката в картатавърши това, което искате, или има някакъв проблем с нея.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 60159 times.1179 / 60159
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article