TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Нашите учители имат като задължение да заместват колеги в часове; нуждаем се от минимум 2 за всеки час
This article is available in: gb.gif de.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

1. Задайте нов предмет "Замествене"
2. Създайте часове "Без клас" по този предмет.
3. След това добавете карта за връзка:

Можете да маркирате времето на провеждане. Софтуерът тогава ще подсигури минимум две замествания само на това маркирано за часове време на няколко учебни часа в картата за Неподходящо време.

По друго учебно време може да има само едно или никакво заместване. На маркираното учебно време ще фигурират 2 или повече.

Бележка:
В някои училища това решение е неприложимо, защото изисква от вас да определите колко пъти всеки учител трябва да изпълнява тези задължения по заместване.
Ако не знаете предварително това, можете да използвате следното решение:

Трябват ни двама свободни учители за всеки учебен час, за да сме сигурни, че разполагаме с достатъчно учители за заместване


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 61903 times.1420 / 61903
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article