TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Учител не може да преподава в два различни класа в един ден
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да добавите връзка в информационната карта, която казва – учител не може да преподава в 5A и 5Б клас същия ден:

Ако имате повече класове, ще трябва да добавите повече връзки в картата, в замисимост от това какво наистина ви трябва. Това правило казва, че всяка информационна карта, която изпълнява условията от лявата страна, не може да бъде в същия ден както всяка карта, която изпълнява условията от дясната страна.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 50678 times.879 / 50678
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article