TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - класове

Нашето училище работи на две смени; някои класове идват сутрин, други следобяд
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако вече е решено кои касове идват сутрин и кои следобяд, просто трябва да направите малки промени в Неподходящо време на класовете:


Може да трябва да увеличите броя на учебните часове на ден в главното меню /Училище.

Ако искате софтуерът да определи това кои класове в коя смяна да бъдат, решението записи от вида на вашето седмично разписание и трябва индивидуално да бъде консултирано.

Не забравяйте да проверите прозорците на учителите. На учителите обикновено им трябват повече прозорци на седмица в този сценарии.
Вижте също:

Прозорци на учители в разписанието
Учител не може да преподава и сутрин и следобяд


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 105324 times.2195 / 105324
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article