TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни – Групи и сборни класове

Как да въвеждам Варианти – всеки ученик трябва да избере един курс на обучение от Опция 1 и един от Опция 2
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Например, учениците от класове 901, 902, 903 трябва да изберат:

Един учебен предмет измежду:
Физика за напреднали/ Алгебра/ Поезия/ Драма

и един учебен предмет измежду:
Портрети/ Скулптура/ Импресионизъм

Учебните предмети от Опция 1 ще се провеждат по едно и също време.

Решение:

Има два начина как да се въведат гореописаните опции. Единият начин е като се въведе като един голям час с четирима учители, а вторият начин е като четири часа всеки с един учител:

Решение 1:
Най-бързият начин да се реши това е като се създадат учебни предмети с имена „Опция 1“ и „Опция 2“. След това създайте дълги часове с всички учители, които преподават учебните предмети от Опция 1 и слейте всички три класа. Използвайте бутон „Повече учители“ и „Събрани класове“:


Уверете се, че използвате и бутон „Повече класни стаи“, защото този час в действителност ще заеме повече класни стаи.

Решение 2:
Това решение отнема повече време за въвеждане, но има няколко преимущества. Първо, в разпечатките е ясно кой учител кой учебен предмет преподава и в коя класна стая; второ, ако използвате Софтуера за заместване, и ако определен учител отсъства, софтуерът знае какво и къде трябва да бъде заместено.

За да въведете това, първо трябва да разделите класовете на групи:

Трябва да добавите едно делене за всяка опция. Ако използвате групите от същото делене, софтуерът може да разбърка часовете от различните опции.
Използвайте бутон „Копирай“, за да копирате цялото делене за други класове.

След това трябва да въведете 4 часа за Опция 1 – по един за всеки учебен предмет, който може да бъде избран от Опция 1. Всеки път избирате един учител, един учебен предмет, 4 сборни групи от всеки клас:

Може да намерите примерен файл с двата подхода тук:download here.

Вижте също:
За какво са часовете за семинари/курсове?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 71015 times.668 / 71015
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article