Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

flag aSc Plan Lekcji - Wprowadzanie danych - Podziały na grupy i łączenie międzyoddziałowe

Jak wprowadzać Warianty - każdy uczeń musi wybrać jeden przedmiot z Wariantu 1 i jeden z Wariantu 2
Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Dla przykładu, uczniowie z klas 1A, 1B oraz 1C muszą wybrać:

Jeden przedmiot z zestawu:

 • język polski
 • język angielski
 • język francuski
 • język niemiecki

i jeden z:

 • piłka nożna
 • koszykówka
 • golf

Rozwiązanie:

Są dwa sposoby na wprowadzenie powyższych możliwości. Pierwszym jest stworzenie jednej, dużej lekcji z czterema nauczycielami, a drugim stworzenie czterech lekcji, każdej z osobnym nauczycielem:

Rozwiązanie 1:
Najszybszym rozwiązaniem jest utworzenie przedmiotów nazwanych Wariant 1 oraz Wariant 2, a następnie stworzenie dużego zestawu lekcji ze wszystkimi nauczycielami, uczącymi przedmiotów z Wariantu 1 i połączenie wszystkich 3 klas.

Najprostszym rozwiązaniem jest postępowanie według następujących kroków:


 1. Po kliknięciu na pozycję Przedmioty utwórz dwie lekcje nazwane: Wariant 1 oraz Wariant 2.

 2. Po utworzeniu lekcji, zaznacz określony wariant na liście i kliknij Lekcje, a następnie w nowym oknie Nowa lekcja.

 3. W polu Nauczyciel kliknij Więcej nauczycieli i zaznacz wszystkie osoby, uczące przedmiotów w pierwszym wariancie (np. nauczycieli języka polskiego, niemieckiego, angielskiego i francuskiego).
 4. W polu Przedmiot z listy rozwijanej wybierz pozycję Wariant 1.
 5. W polu Oddział kliknij Łączenie oddziałów, a następnie w nowym oknie wybierz z list rozwijanych po lewej stronie wszystkie klasy, które mają brać udział w zajęciach.
 6. Jako że zajęcia będą odbywały się w więcej niż jednej sali, na dole okna kliknij Więcej sal szkolnych i w nowo otwartym oknie wybierz z listy rozwijanej na górze ekranu ilość sal odpowiadającą ilości nauczycieli (np. 4), odznacz pozycję Stała sala dla oddziału i przy każdej sali kliknij na długi, poziomy przycisk, za pomocą którego będzie można wybrać określoną salę, a następnie zatwierdź wybór przyciskiem OK.
 7. W oknie Lekcje zatwierdź przypisywanie lekcji klikając przycisk OK.

Podobnie należy postąpić z drugim wariantem.

Rozwiązanie 2:
To rozwiązanie jest dłuższe do wprowadzenia, ale posiada kilka zalet w stosunku do poprzedniego. Po pierwsze, jasno przedstawione są informacje dotyczące tego, który nauczyciel uczy jakiego przedmiotu w której sali. Po drugie, jeśli stosujesz oprogramowanie Zastępstwa i wybrany nauczyciel nie jest obecny, program potrafi sam rozpoznać który nauczyciel w jakim czasie musi zostać zastąpiony.

Aby wprowadzić to rozwiązanie, musisz podzielić klasy na grupy:

 1. Po kliknięciu na pozycję Klasy, zaznacz oddział, który będzie korzystał z wariantów, a następnie kliknij Podział na grupy i utwórz cztery grupy - po jednej na każdy przedmiot z pierwszej puli (czyli jedna grupa dla języka angielskiego, jedna dla niemieckiego itd.), a następnie trzy grupy - po jednej na każdy przedmiot z drugiej puli (np. jedna grupa dla piłki nożnej, jedna dla koszykówki itd.). Uczyń podobnie ze wszystkimi klasami, korzystającymi z wariantów.
 2. Po kliknięciu na pozycję Przedmioty, utwórz osobne przedmioty dla każdych zajęć (np. W1 - Język angielski, W1 - Język niemiecki itp.).

 3. Po utworzeniu nowego przedmiotu, zaznacz go i kliknij Lekcje. W nowo otwartym oknie utwórz nową lekcję klikając przycisk Nowa lekcja.

 4. Następnie wybierz nauczyciela i odpowiadający mu przedmiot.

 5. W polu Oddział kliknij Więcej oddziałów i wybierz na listach rozwijanych po lewej stronie okna wszystkie klasy, które mają korzystać z wariantów, a z listy rozwijanej po prawej stronie wybierz pierwsze grupy przydzielone do pierwszego wariantu.


  Uczyń podobnie dla pozostałych klas, zmieniając przedmiot oraz grupy w obrębie klasy, które mają korzystać z wariantów.

Przykładowy plik z dwoma przedstawionymi wyżej rozwiazaniami możesz znaleźć tutaj:ściagnij.


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 116970 razy.7232 / 116970
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł