TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Генериране на разписание

Добър начин за генериране на вашето разписание.
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ето някои от 'най-използваните в практиката' процедури за изпълнение при генериране на разписание:

1. Tестване на разписанието преди първото генериране.

2. Tестване на разписанието след като направите големи промени в данните.

3.Опит за генериране на Чернова на разписанието преди въвеждането на всички ваши ограничения.
Една чернова на разписанието ще съдържа само основни данни (часове). Tя е добре да се използва за проверка, ако разписанието в основни линии е това, което очаквате да се получи; ако групите си подхождат и др.

4. Добра идеяе да се позволи освобождаване на ограничения по време на първите няколко генерирания. Това може да подскаже какъв може да е проблемът с вашето разписание. Например, ако софтуерът винаги освобождава максимален брой последователни часове на даден учител, много вероятно е да трябва да позволите на този учител да може да преподава повече последователни часове.

5. Добавяне на ограничения едно по едно. Ако сте успели да генерирате чернова на разписанието, тогава вероятно сте се насочили в правилната посока. Сега можете да добавите ограниченията едно по едно - от най-важното до „пожелателния списък“ на вашите учители. Затова добавете едно ограничение, генерирайте и, ако е успешно, добавете друго. Ако не успеете да генерирате график след добавянето на някои ограничения, вероятно това ограничение е нереалистично, базирайки се на това как данните от вашето разписание са настроени понастоящем.

6. Ако е необходимо, можете да повишите сложността на генерирането, включително и черновата. Правете това, само ако сте уверени, че софтуерът разбира какво искате. С други думи, при тази сложност, успели ли сте да генерирате чернови или предходни разписания с такова ниво на сложност.

7. RПовтарайте стъпки 4,5,6 докато получите разписание, което ви удовлетворява напълно. Добрата новина при този подход е, че обикновено накрая имате разписание, което може да се използва дори и ако генерирането с добавени ограничения е без резултат.

8. В някакъв момент можете да се опитате за изключите освобождаването от ограниченията и да приемете само разписанията без освобождаване.
Или, ако това не ви върши работа, можете да продължите с освобождаване и да приемете разписание с няколко освободени ограничения.

Забележки:

a) Понякога може да се наложи генерирането да отнеме няколко часа. Но най-добре правeте това само, ако сте в по-късните етапи на генериране, т.е. вече сте генерирали няколко графика и добавяте нови ограничения.

б) Препоръчваме ви да не добавяте всички ограничения за които се сещате от самото начало и след това да генерирате 10 часа, например. По-добре е да следвате предходния подход (използване на чернова и след това добавяне на ограниченията едно по едно)
в) Винаги можем да ви помогнем, ако имате проблеми с генерирането на вашето разписание. Само се свържете с нас като използвате червения въпросителен знак (не забравяйте да опишете проблема, за да можем по-добре да ви помогнем).


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 185833 times.2271 / 185833
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article